اولین آگهى‌‌هاى تجارتى در تهران

در عصر صدارت میرزا تقى خان امیركبیر نخستین «آگهى تجارتى» تهران در روز جمعه دهم جمادى الاول 1267 ق. در روزنامه وقایع اتفاقیه به چاپ رسید. قیمت درج آگهى در آن روزنامه كه هفته‌‌اى یك‌‌بار منتشر مى‌‌شد درصورتى‌‌كه متن آگهى بیش از چهار سطر نبود، هزار دینار و كمتر از آن هم به همان قیمت بود و اگر از چهار سطر تجاوز مى‌‌كرد، هر سطرى پنج شاهى محاسبه مى‌‌شد. / اولین‌‌هاى تهران، ص 247 ! آگهى

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.