اولین آوازه‌‌خوان زن

«اولین عكس زنى كه به پشت ویترین عكاسى قرار گرفت عكس قمرالملوك وزیرى بود كه بدون چادر تنها با روسرى تورى كه به رو انداخته بود زینت بخش گردید و این اول عكس نیز از او بود كه به نظر رسیده براى اعلام كنسرتش به نام كنسرت قمر برداشته شده بود.» / تاریخ اجتماعى تهران، ج 3، ص 177.

 در مورد ظاهر شدن زن بدون چادر مى‌‌دانیم حدود 160 سال پیش قرة العین مشهور كه از شیفتگان سیدكاظم رشتى و از پیروان سید على محمد باب بود در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه براى اولین بار بدون حجاب با روسرى، بالاى منبر براى مردم سخنرانى كرد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.