انفیه‌‌دان زمرد

یكى از جواهرات و تحف گرانبهاى خزانه نادرى است كه به دربار قاجاریه منتقل گشت. این انفیه دان از طلاى ناب بوده كه با دانه‌‌هاى الماس گرانبها مرصع گردیده است و وزنش 28 مثقال و چهار دانه و تحفه محمدشاه هندى به نادر شاه مى‌‌باشد. / تاریخ تهران، ص 91.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.