انجمن وطن (علمى)

از انجمن‌‌هاى فرهنگى آموزشى تهران بود. رئیس این انجمن شیخ محمدعلى تهرانى بود و به نظر مى‌‌رسد كه این انجمن وابسته به انجمن اتحادیه طلاب بوده است. روزهاى دوشنبه هر هفته تشكیل جلسه مى‌‌داد. از محل نخست آن اطلاعى در دست نیست، اما در اوائل سال 1326ق. محل انجمن به خانه قدیم نظم‌‌الدوله واقع در چهارراه كنت (محله شاه‌‌آباد) انتقال یافت. / حبل‌‌المتین، 1326، ش 261.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.