انجمن معمارخانه

از انجمن‌‌هاى صنفى تهران بود. معمارها تحت عنوان انجمن معمارخانه در صدد احقاق  حقوق خویش برآمدند، مدیر انجمن شیخ حسن‌‌خان نائب بود. صنف معمار بر سرطلبى سى و دو هزار تومانى كه از امین حضرت داشت به مجلس شكایت كرد. مجلس نهیز به ریاست صنیع‌‌الدوله حكم به برحق بودن انجمن صادر كرد و وصول طلب معمارها را بر عهده بازماندگان امین حضرت نهاد. / حیات یحیى، ج 2، ص 417.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.