انجمن مظفرى

یكى از انجمن‌‌هاى تهران كه محلش نزدیك مجلس بود و در جریان بمباران مجلس شوراى ملى و غارت دكاكین و خانه‌‌هاى اطراف، این انجمن نیز كه اعضایش از هواداران مشروطیت بودند، تخریب و غارت گردید.

 «... چه فاصله بین انجمن آذربایجان و انجمن مظفرى و مجلس این خانه واقع شده بود...» / تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 2، ص 383.

 «اسماعیل خان كه از تفنگداران مخصوص مرحوم مظفرالدین شاه بود در سال گذشته در انجمن مظفرى از اعضاى انجمن و در زمره مشروطه خواهان بود... به اتهام داشتن نارنجك به دار آویخته شد...» / همان مرجع، صص 304 و 305.

 در صفحه 379 كتاب تهران قدیم در ارتباط اسماعیل خان از تفنگداران مظفرالدین شاه با انجمن مظفرى چنین اشاره شده: «اسماعیل خان پس از این‌‌كه به نهضت مشروطه‌‌خواهان پیوست در جریان بمباران مجلس در انجمن مظفرى سنگر گرفته و با قزاقان مى‌‌جنگید.

گروهى از نوكران مظفرالدین شاه كه به واسطه به قدرت رسیدن محمدعلى‌‌شاه، زیان دیده بودند، در شوال 1325ق. این انجمن را تأسیس كردند. اما تركیب اعضاى انجمن محدودبه این طبقه نماند، بلكه پس از مدتى، تقریباً تركیب نخستین آن تغییر یافت زیرا انجمن اعلام نموده بود كه هر كس بدون هیچ محدودیتى از لحاظ خاستگاه طبقاتى، مى‌‌تواند به عضویت انجمن درآید، از این رو پس از چندى به یكى از پرجمعیت‌‌ترین و قدرتمندترین انجمن ملى تبدیل شد. جلسات انجمن مظفرى در روزهاى پنجشنبه و در محل انجمن در جنب بهارستان برگزار مى‌‌شد. / حبل‌‌المتین، (تهران) سال اول، یكشنبه، 23 ذى‌‌القعده، 1325، شماره 192، و همان‌‌جا، سال دوم، شنبه 21 ربیع‌‌الاول 1326، شماره 6.

 تفنگچى‌‌هاى انجمن مظفرى به همراهى مجاهدان انجمن حمیت در محل این انجمن كه در نزدیكى مجلس قرار داشت، علیه نیروهاى دربار و قزاق جنگیدند، دولت‌‌آبادى، مجاهدان هر دو انجمن را در این جنگ به این شرح شمرده است: موثق‌‌السلطنه حیدرقلى‌‌خان پسر موثق‌‌السلطنه، اسمعیل‌‌خان تبریزى، مشهدى رسول، مهدى قلى‌‌خان، على قلى‌‌خان، آقا مهدى، بهرام خان خواجه، آقا بشارتخان، آقا جواد سمسار، مظفر قلى‌‌خان، میرزا شفیع، سید عبدالله. / حیات یحیى، ج 2، ص 318.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.