انجمن مجاهدین

در روز بمباران مجلس، در جمع ملیون حافظ مجلس، حضور اعضاى این انجمن بسیار پررنگ بود. به نقل از دولت‌‌آبادى محافظت از سردر بهارستان به مجاهدان این انجمن سپرده شده بود. از مجاهدان آن كه در راه دفاع از مجلس در مقابل نیروهاى قزاق مقاومت ورزیدند، این اشخاص را مى‌‌توان نام برد: اصغر نجار، مشهدى اصغر دالان‌‌دار، مشهدى یدالله، سید  حسن رزاز، شیخ احمد، استاد حسین بنا، حیدر پاره‌‌دوز، امجدالملك. / حیات یحیى، ج 2، ص 318.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.