انجمن سعادت دروازه قزوین

از انجمن‌‌هاى حلى تهران بود. این انجمن نیز در محله دروازه قزوین قرار داشت. اعضاى آن براى جمع كردن سرمایه تشكیل بانك ملى تلاش فراوان كردند، روزنامه مذاكرات مجلس در این باره نوشته است:

 «... اعضاى این انجمن به این امر خیر از سایر انجمن‌‌ها سبقت جستند مبلغ پنج هزار تومان از براى بانك ملى تهیه نموده كه در موقع تأسیس و تشكیل آن تقدیم داده و سایر انجمن‌‌ها هم انشاءالله به این روش رفتار خواهند نمود...» / مذاكرات مجلس، 4 رمضان 1325، ص 1243.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.