انجمن خراسانیان

انجمن خراسانیان یا انجمن اتحادیه خراسان، مجمعى متشكل از خراسانیان ساكن تهران بود كه روزنامه‌‌هاى حبل‌‌المتین و نداى وطن كه نسبت به درج گزارش شركت انجمن‌‌هاى ملى در جشن سالروز مشروطه اقدام كردند، نام این انجمن را نیز یادآور شده‌‌اند. در شوال 1325، انجمن خراسانیان ضمن درج اعلانى در روزنامه حبل‌‌المتین هرگونه وابستگى و وجود رابطه میان این مجمع خراسانى‌‌ها و روزنامه تندر و روح‌‌القدس، كه مدیریت آن بر عهده سلطان‌‌العلماى خراسانى بود، را تكذیب كرد. متن اعلان به این شرح است:

 «از آنجائى كه در السنه و افواه چنین معروف است كه روزنامه روح‌‌القدس در تحت نظارت انجمن اتحادیه خراسانیان است لهذا لزوماً اعلان مى‌‌شود، روزنامه مذكور و غیره و مندرجات آنها را انجمن خراسانیان نظارت ندارد و مربوط نبوده و نیست.» / حبل‌‌المتین، سوم شوال 1325، ص 6.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.