انجمن الفت سمسارخانه

از انجمن‌‌هاى صنى تهران بود. انجمن الفت توسط صنف سمسار پایتخت تأسیس شده. روزنامه حبل‌‌المتیین در صفر 1326 به درج اعلانى از سوى این انجمن اقدام كرده كه از سایر انجمن‌‌هاى پایتخت جهت شركت در مراسم عزادارى كه از بیست و یكم صفر در محل این انجمن برگزار مى‌‌شد، دعوت به عمل آورده بود. /  حبل‌‌المتین، سال اول، شنبه 25 صفر 1326، ش 260، ص 4.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.