انجمن استقراضى ایران

یك سال پس از امتیازنامه بانك شاهنشاهى انگلیس، روس‌‌ها نیز در مقام رقابت با انگلیسى‌‌ها موفق به دریافت امتیاز تأسیس بانك استقراضى شدند. در ابتدا براى این‌‌كه صورت ظاهر قضیه حفظ شود و خیلى زننده نباشد، یكى از روس‌‌هایى كه به ظاهر مدت‌‌ها در خدمت دولت ایران بود به گرفتن امتیاز، آن هم نه به نام بانك از طرف دولت روسیه مأمور شد و آن شخص «ژاك پولیاكف« بود. پولیاكف قرار شد كارهایى را انجام دهد كه در انحصار بانك شاهنشاهى نباشد و حتماً براى پوشاندن جنبه رقابت نام انجمن استقراضى ایران را برگزید ! رجوع کنید به بانك استقراضى ایران.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.