انباج

جزو دهستان لواسان كوچك از توابع شهرستان شمیراناتِ استان تهران است. انباج، دیهى است كوهستانى و سردسیر تابع لواسان كوچك قصران داخل، كه در سه كیلومترى شمال شرقى گلندوئك واقع است. جمعیتش در فرهنگ جغرافیایى ایران 196 تن و در فرهنگ آبادى‌‌هاى كشور 132 تن نوشته شده است. از رودخانه افجه مشروب مى‌‌شود، دبستان دارد و به دبیرستان و صندوق پست و دفتر پست و درمانگاه نیز دسترسى دارد. شش هكتار باغ و قلمستان دارد، محصولش گندم و جو و بنشن و سیب و آلوست. شغل مردم زراعت است. صاحب طرائق الحقایق در باب آن چنین نوشته: «و از خصائص انباج مى‌‌گویند آن است كه عدد رجال اصلى آن از سى نفر تجاوز نمى‌‌نماید، واگر طفلى ذكور از آن‌‌ها بالغ گردد كه برافزاید فوراً دیگرى بمیرد و دیگر آن‌‌كه در آن‌‌جا چشمه آب قلیلى است كناره دره نامش آبك بر وزن آهك براى رفع بعضى امراض حاره بدن را به آب آن بشویند نافع است؛ و دیگر گویند در سنوات ماضیه تاكنون امراض عامه از قبیل وبا و طاعون در آن قریه دیده نشده است.» / طرائق‌‌الحقایق، ص 298.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.