امیر قاسم خان (قاسم)

امیر قاسم خان قوانلو قاجار داماد فتحعلى شاه (شوهر بیگم جان دختر دوم فتحعلى شاه) و پدر مهد علیا مادر ناصرالدین شاه یعنى ملك جهان خانم ملقب به مهد علیا. آب انبار در بین راه تهران و شهر رى و مسجد و مدرسه مادر شاه سمت جنوب غربى در آخر خیابان باب همایون تهران از بناهاى اوست و چون در مدرسه مزبور مهد علیا تعمیراتى نمود امروز معروف به مدرسه مادرشاه است.

 مرحوم بامداد راجع به عاقبت زندگى ایشان مى‌‌نویسد: «امیر قاسم خان در قمشه در حال مستى از پنجره‌‌اى به پایین افتاد و مرد.» / شرح حال رجال ایران، ج 3، ص 126.

 «جد مادرى اعلیحضرت شاهنشاه و جده من مهد علیا، مرحوم امیر قاسم خان پسر امیركبیر، سلیمان خان اعتضادالدوله كه همشیره زاده خاقان مغفور و داماد خاقان مغفور (فتحعلى شاه) بود، سال‌‌ها در این قصبه (قمشه) حكمرانى كرد... .» / خاطرات ظل السلطان، ج 1، ص 201.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.