امیر امان‌‌الله‌‌خان

پادشاه افغانستان در اواخر دوره قاجاریه در سال 1307 خ. به تهران آمد]و[ در كاخ صاحبقرانیه نیاوران از او پذیرایى شد. او به تقلید كمال پاشا (آتاترك) دست به تجدد اروپایى زد (نظیر كشف حجاب و غیره) اما سرانجام در سال 1348 ق. از سلطنت مستعفى شد. / خاطرات و خطرات، ص 379؛ جغرافیاى تاریخى شمیران، ص 817.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.