امپراتریس اوژنى

وى همسر ناپلئون سوم و ملكه فرانسه بود كه به سبب زیبایى خود شهرت یافت و نفوذ بسیار بر امپراتور داشت. ارنست اورسل هنگام بازدید از اتاق موزه در اواخر دوره ناصرالدین شاه از تصویر اوژنى یاد مى‌‌كند: «... موزه جدید كه به وسیله ناصرالدین شاه، براى حفظ و نگهدارى مجموعه هنرى‌‌اش احداث شده... تصاویر زیادى از سلاطین زیب دیوارها شده بود: دو تصویر از امپراتوریس اوژنى كه سخت مورد ستایش شاه است... .» / تهران به روایت تاریخ، ص 1091؛ به نقل از ارنست اورسل، ص 153.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.