امام قلى خان پادشاه ماوراء النهر در تهران

در سال 1051 ق. كه سال اول جلوس شاه عباس ثانى بود، امام قلى خان، پادشاه ماوراءالنهر، به قصد مكه به تهران رسید. شاه عباس از قزوین جمعى را تا تهران به استقبال او فرستاد و با احترام او را به قزوین بردند. / تاریخ تهران، ص 79.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.