امامزاده محمدباقر

شاهان قاجار و نیكوكاران آن عهد در تعمیر بقاع سادات كوششى داشته‌‌اند، چنان‌‌كه در دیه رودك از دیه‌‌هاى قصران داخل (رودبار قصران) بقعه‌‌اى است به نام امامزاده محمدباقر كه مرقد و آثار آن از فتحعلى شاه است. / (جغرافیاى دره رودبار، ص 24). و این تفصیل بر روى سنگى كه در ایوان آن نصب است ذكر گردیده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.