امامزاده غیبى

در گوشه غربى میدان توپخانه یا سپه فعلى یعنى جنب باروى عهد شاه طهماسب تهران بقعه‌‌اى به نام امامزاده غیبى واقع بود و درون آن چاله‌‌اى وجود داشت كه مردم در آن‌‌جا شمع مى‌‌افروختند. این امامزاده هنگام احداث میدان توپخانه جدید یا میدان سپه كنونى تخریب و ضمیمه اراضى میدان گردید. در تصویر به جا مانده ژول لوران اروپایى از تهران آن زمان میدان توپخانه و امامزاده غیبى دیده مى‌‌شود. شایان توجه است براساس نظریه محمدتقی مصطفوى گویا در تهران امامزاده دیگرى نیز به نام امامزاده غیبى وجود داشت كه محل آن در نقشه تهران طبع 1309 ق. در كنار خیابان جلیل‌‌آباد (خیام) نوشته شده و یا این‌‌كه در تعیین محل این امامزاده در نقشه‌‌ها اشتباهى رخ داده است. / مقاله مصطفوى «ارگ تهران»، اطلاعات ماهانه، ش 69، آذرماه 1332، ص 26.

 ناگفته نماند، برخى از كارشناسان بر این عقیده‌‌اند كه قدمت امامزاده غیبى به پیش از اسلام مى‌‌رسد. / تاریخ اجتماعى و فرهنگى تهران، ج 1، ص 144.

 خوشبختانه یك نقاش فرانسوى به نام ژول لوران در ماه دسامبر 1848 م. كه مقارن با ذیحجه 1264 ق. و درست دو ماه پس از جلوس ناصرالدین شاه به سلطنت بوده، از برخى مناظر شهر تهران نقاشى‌‌هایى ترسیم نموده است و از آن جمله جبهه شمالى برج و باروى ارگ تهران را كه اكنون عمارت بزرگ وزارت پست و تلگراف به جاى آن دیده مى‌‌شود با پل چوبى و قسمت‌‌هاى روبه‌‌روى آن را نقاشى كرده كه مشاهده آن و مقایسه با وضع فعلى بسیار جالب توجه است. در این تصویر گوشه شمال غربى برج و باروى تهران از آثار شاه طهماسب اول نیز هویدا است، نیز به نظر مى‌‌رسد كه ضمن احداث میدان توپخانه جدید یا میدان سپه كنونى جزو اراضى میدان شاه بوده است. / اطلاعات ماهانه، آذر 1332.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.