امامزاده انارى

شهرتى است كه مردم اوین به مناسبت شكل و رنگ قرمز گنبد و شیروانى امامزاده عزیز واقع در این قریه بدان داده‌‌اند. ! رجوع کنید به امامزاده عزیز اوین.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.