الورد

واقع در بلوك شهریار تهران است كه میزرا احمدخان مشیرالسلطنه در تاریخ چهاردهم ماه صفر سال 1318ق. پنج دانگ و نیم آن را بر فقرا و ضعفا و ارامل وایتام ساكنین نجف اشرف و كربلاى معلى اعم از این‌‌كه اهل علم باشند یا عامى، از سادات باشند یا غیر سادات؛ همین قدر كه شیعه اثنى‌‌عشرى و فقیر و مجاور باشند، وقف كرده است كه عواید موقوفه پس از وضع مصارف لازمه و پس از وضع یك عشر حق‌‌التولیه و حق‌‌النظاره دو نصف بشود: نصف به توسط یكى از مجتهدین بزرگ نجف در نجف به مصرف مزبور و نصف به توسط یكى از مجتهدین بزرگ كربلاى معلى در كربلا به مصرف مزبور برسد.

 سپس نیم‌‌دانگ دیگر قریه مزبوره را به رئیس‌‌الملة والدین حجةالاسلام و المسلمین آقاى آقا شیخ فضل اللَّه نورى صلح كرده و مشارالیه در همان مجلس وقف بر مصارف مقبره میرزا احمدخان مشیرالسلطنه كرده كه صرف خادم و قارى و روشنایى و سایر ملزومات گردد. / تاریخ مركز تهران و مضافات، ص 199.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.