الادب

مجله الادب در شهر تهران به مدیرى و صاحب امتیازى آقامیرزامحمد تأسیس و شماره اول از سال اول آن در تاریخ ربیع‌‌الثانى 1336 ق. مطابق 1297 ش. و 1918 م. منتشر شده است. مندرجات آن به قلم دیپلمه‌‌ها و محصلین عالى آمریكایى‌‌ها تهیه و تدوین گردیده است. در حقیقت مجله مذكور از انتشارات مدرسه آمریكایى‌‌هاى تهران است. در عنوان، مجله الادب به نام یك مجله علمى، ادبى، تاریخى و اخلاقى معرفى شده و مندرجات آن نیز از این قبیل مطالب خارج نیست، الادب مدت سه سال منتشر شده واز ابتداى سال چهارم تغییر اسم پیدا كرده و به نام مجله فردوس انتشار یافته است. / فهرست مجله‌‌هاى فارسى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.