افجه‌‌اى

آقا سید جمال افجه‌‌اى از حجج اسلام دوران مشروطیت است. وى از همراهان بهبهانى و طباطبایى و دیگر مشروطه خواهان بود.

 «... سید عبدالله و آقا میرزا سید محمد... وارد مجلس شده آقا سید جمال افجه‌‌اى با جمعیت زیادى آمد آقا را مانع شدند...» / تاریخ بیدارى ایرانیان، ج 2، ص 200.

 «از نجف اشرف به تهران و سایر بلدان ایران حجج‌‌الاسلام بهبهانى و طباطبایى و افجه‌‌اى دامت بركاتهم عموم برادران لشكرى و توپخانه و قزاق و سایر رؤساى عشایر و ایلات و قاطبه عساكر اسلامیه... بدانید كه حفظ حراست نفوس و اعراض و اموال مسلمین در عهده كفایت شماهاست... .» / همان مرجع، ص 214.

 «روز پنجشنبه 29 ذى القعده 1326 ق. امروز بر عده متحصنین سفارتخانه عثمانى افزوده گردید. بر عده حضرات حضرت عبدالعظیم نیز افزوده گردید. آقا سید على‌‌آقا و آقا سید افجه‌‌اى كاغذ نوشتند به سفرا كه حضراتى كه پناهنده شده‌‌اند، نمایندگان ما مى‌‌باشند. امروز در امیریه مجلس منعقد گردید. حاج شیخ فضل‌‌الله و آقا سید احمد گفته بودند تا ما زنده باشیم نمى‌‌گذاریم مشروطیت دایر شود.» / همان مرجع، ص 267.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.