اعتصام‌‌زاده

ابوالقاسم اعتصام‌‌زاده فرزند غلامحسین خان اعتصام‌‌السلطنه، در 1270 ش متولد شد. پس از انجام تحصیلات مقدماتى و عالى در ایران به اروپا رفت و در ژنو در مؤسسه‌‌ بین‌‌المللى علوم صنایع مستظرفه را فراگرفت و در زبان و ادبیات فرانسه به درجه‌‌ عالى رسید. به تألیف و ترجمه پرداخت و چند كتاب نوشت از جمله كتاب هزار مسئله حساب و كتاب دستور تجارت بود. نامه‌‌هاى ایرانى منتسكیو را ترجمه كرد. ‌‌ رباعیات حكیم عمر خیام را به زبان فرانسه ترجمه کرد. در 1303 ش پس از درگذشت میرزا حسین خان صبا (كمال‌‌السلطان)، امتیاز روزنامه‌‌ ستاره ایران به وى انتقال یافت و این روزنامه به طور مستمر در 4 صفحه یومیه انتشار یافت. از ابتداى 1307 روزنامه‌‌ ستاره ایران تبدیل به روزنامه‌‌ ستاره جهان شد و به دو زبان فارسى و فرانسه انتشار مى‌‌یافت. قریب ده سال این روزنامه بدون وقفه در تهران انتشار یافت.

اعتصام‌‌زاده در دوره‌‌ دهم از بجنورد نماینده‌‌ مجلس شوراى ملى شد.

در اواخر 1316 روابط ایران و فرانسه به علت مطالبى كه بعضى از روزنامه‌‌هاى فرانسه علیه ایران انتشار مى‌‌دادند قطع شد و اعتصام‌‌زاده در بخش فرانسه روزنامه ستاره جهان از قطع روابط دولتین ایران و فرانسه اظهار تأسف كرد. شهربانى مقاله را با آب و تاب تمام به رضاشاه گزارش داد و دستور توقیف او را گرفت. روز 15 فروردین ماه 1317 اعتصام‌‌زاده توقیف و زندانی شد و روز بعد وزیر كشور لایحه‌‌ سلب مصونیت او را به مجلس برده به تصویب رسانید. متعاقب بازداشت وى وزیر امور خارجه و وزیر معارف (سهیلى و حكمت) هم از كار بركنار شدند. اعتصام‌‌زاده تا مهرماه 1320 در زندان بود. پس از آزادى به مطالعه و تحقیق پرداخت و از كارهاى سیاسى و روزنامه‌‌نگارى اعراض نمود./ رجال سیاسی و نظامی معاصر.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.