اصلاح‌‌طلبان

پس از كودتاى 1299 خ. مجلس چهارم باز شد و كابینه قوام‌‌السلطنه با عضویت سردار سپه در سمت وزارت جنگ تشكیل گردید. در این بین، حزب جدیدى از مؤتلفین قصر شیرین، یعنى دموكرات و اعتدال قدیم، در تهران به وجود آمد و نام خود را «سوسیالیست» نهاد. در این‌‌جا دو حزب پیدا شد. یكى حزب سوسیالیست متمایل به مسلك و سیاست كمونیسم روسیه و یكى هم باقى دموكرات‌‌ها و افرادى كه به عنوان نمایندگى مجلس چهارم در تهران گرد آمده بودند و به سیاست خارجى و شمول در طرفدارى روس یا انگلیس به نظر احتیاط نگاه مى‌‌كردند. غالب رجال سیاسى و بسیارى از نویسندگان و دموكرات‌‌ها واعتدالى‌‌هاى قدیم در این دسته بودند و اكثریت را به نام اصلاح طلبان به‌‌وجود آورده بودند ودر خارج مجلس هم نفوذ حقیقى و كاملى داشتند. اقلیت مجلس را عناصرى از حزب تازه سوسیالیست به‌‌وجود آورده بود و اكثریت را اصلاح طلبان در دست گرفته بودند و این اكثریت و اقلیت هم چون پایه‌‌اش بر مسلك و مرامى نبود؛ گاهى به هم مى‌‌خورد، یعنى اقلیت با دسته دیگرى سازش و از ناراضیان استفاده كرده، دولت را مى‌‌انداخت. باز افراد اكثریت قدیم دست و پا كرده، رفقاى غر زده سابق را جلب و از افراد مؤتلف یا اقلیت هم چندتایى را ربوده، دولت افتاده را به روى كار مى‌‌آوردند. / تاریخ مختصر احزاب سیاسى، ج 2، ص 23  حزب سیاسى.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.