اصطلك

(به فتح همزه، طا و لام) در جنوب جاده دماوند نزدیك اصطلك سیاهرود (جنوب شهر پردیس) كارخانه‌‌اى است كه پیش از انقلاب در آن مشروبات الكلى مى‌‌ساختند؛ ولى اكنون محصولاتش الكل طبى و صنعتى است. نام اصطلك را در نقشه تهران مهندس بغایرى طبع 1328 ق. مى‌‌توان دید. این كارخانه را به تخفیف «اصطلك» گویند. «استلك» نیز گفته‌‌اند. چنان‌‌كه در سوهانك نیز محلى با نام چال استلك وجود دارد. «چال استلك و... همگى جزء سوهانك‌‌اند.» / فرهنگ جغرافیایى ایران

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.