اسماعیل

اسماعیل خان قرچه‌‌داغى فراش‌‌باشى در ابتدا در دستگاه عباس‌‌میرزا، نایب‌‌السلطنه، و پسرش، محمدمیرزا، مشغول خدمت بود. در سال 1249 ق. كه محمدمیرزا پس از درگذشت عباس‌‌میرزا ولیعهد شد، اسماعیل‌‌خان به سمت فراش‌‌باشى او انتخاب گردید و در سال 1250 ق. كه محمدمیرزا به سلطنت رسید، اسماعیل‌‌خان با همان سمت همراه او به تهران آمد. در راه تهران از طرف محمدشاه مأموریت یافت به اردبیل برود و دو برادر شاه به نام‌‌هاى جهانگیرمیرزا و خسرومیرزا را كور نماید. او نیز این مأموریت را انجام داد.

 در تهران نیز میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانى، صدراعظم را به سردابه‌‌اى برد و در آن‌‌جا او را كشت. در دوره ناصرى هم این سمت را دارا بود. در نیمه ماه ربیع الثانى 1265 ق. كه افواج آذربایجانى علیه میرزا تقى خان امیركبیر شورش كردند، اسماعیل خان قرچه‌‌داغى هم در این امر دخالت داشت كه مرحوم امیركبیر او را معزول و پنجاه هزار تومان جریمه كرد  و قسمتى از همین پول را به مستر هكتر انگلیسى بابت بهاى تفنگ‌‌هاى خریدارى شده از انگلستان پرداخت. / شرح رجال ایران، ج 1، ص 138.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.