استاد مهدى

دوران ناصرالدین شاه ایوان صحن امامزاده زید مرمت شد كه «عمل استاد مهدى ولد مرحوم استاد على كاشى پز سنه 1297ق. است» !رجوع کنید به امامزاده زید.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.