اربابى

ملك و آب و زمینى كه متعلق به مردم یعنى خصوصى است در مقابل خالصه كه متعلق به دولت است.

 تیول، ملك و آب زمینى را گویند كه پادشاه به شخصى مى‌‌بخشید تا از بهره و درآمد آن زندگانى كند.

 وقف، بدان معنى است كه تمام یا بخشى از منافع و درآمد ملك و آب و زمینى در امور تعیین شده واقف مصرف گردد

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.