اراضى نجف‌‌آباد

املاك نجف‌‌آباد به وسعت زیادى در مجاورت و در جنوب غربى دروازه مشهد (خراسان) واقع بود. این اراضى در نقشه نجم‌‌الدوله در دو بخش تقسیم و مشخص شده است:

 الف) این بخش كه وسعت بیشترى نسبت به بخش دوم دارد، در اواخر دوران ناصرى در تصرف سادات تهرانى بوده است كه از شمال به خیابان دروازه مشهد (خیابان خراسان)، از غرب به بخش دوم املاك نجف آباد و از جنوب و شرق به حصار ناصرى محدود بود.

 ب) این قسمت از املاك نجف‌‌آباد مجاور بخش نخست بوده و از شمال به خیابان دروازه مشهد (خیابان خراسان)، از شرق به املاك نجف‌‌آباد كه در تصرف سادات بوده، از جنوب به حصار و از شرق قسمت جنوبى آن از دروازه پل راه‌‌آهن تا جنوب زمین محمد طهرانى به ریل راه آهن (شهید محمد یزدى) محدود مى‌‌شده است و قسمت شمالى ضلع غربى‌‌اش به اراضى اشخاص دیگرى محدود بود كه امروز كوچه شهید زالى است. این اراضى در غرب میدان خراسان امروز واقع است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.