اراضى ملك‌‌الشعرا

در نقشه نجم‌‌الدوله چاپ 1309 ق. از شرق خیابان دروازه دولت (سعدى) و در محله باغ وحش با نام «زمین جناب ملك‌‌الشعرا» ثبت شده است.

 در این زمین اكنون ساخت و ساز شده است و كوچه‌‌هاى كاوه منشعب از كوچه بهرامى كه از خیابان سعدى منشعب شده است و كوچه درختى كه از خیابان جمهورى منشعب مى‌‌شود اضلاع جنوبى و شرقى آن بدون تغییر هنوز به‌‌جا مانده است.

 در سال‌‌هایى كه نقشه نجم‌‌الدوله ترسیم شده (سال‌‌هاى میانى دوره ناصرى) محمدحسین خان كاشانى متخلص به عندلیب و پسر فتحعلى‌‌خان صبا ملقب به ملك الشعرا بعد از پدر لقب «ملك الشعرا» را داشتند.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.