اراضى معین‌‌الملك

در دوره ناصرى قطعه زمین نسبتاً وسیعى در غرب برج نوش و در مجاورت ضلع شمالى خیابان برج نوش (سرگرد سخایى) قرار داشت كه امروز در آن هنرستان دخترانه بنا شده است.

 این زمین مستطیل شكل در آن دوران به دو نفر تعلق داشته است. قسمت شرقى‌‌اش از آنِ معین الملك بوده كه در نقشه نجم‌‌الدوله «زمین جناب معین الملك سفیر كبیر« درج شده است و بخش غربى‌‌اش در مالكیت میرزا كریم‌‌خان صمصام‌‌السلطنه بوده است

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.