اراضى مصباح‌‌الملك و سعدالدوله

در نقشه نجم‌‌الدوله چاپ 1309 ق. چهار ضلعى نامنظمى بود كه از امتداد خیابان‌‌هاى باغ امین‌‌السلطان (نوفل لوشاتو) و خیابان دروازه یوسف آباد (حافظ) و خیابان بى‌‌نام (جمهورى اسلامى) و خیابان قزاق‌‌خانه (میرزا كوچك‌‌خان) شكل مى‌‌گرفت كه با نام «زمین مشترك مصباح الملك و سعدالدوله و...» مشخص شده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.