اراضى مؤتمن‌‌الدوله

در جنوب شرقى دروازه دولت و در شرق باغ سید هاشم زمین بایر وسیعى در اواسط و اواخر ناصرى قرار داشت كه در شمالش كوچه بى‌‌نام (كوچه شهید مصباح كنونى) و در شرقش كوچه بى‌‌نام (خیابان ظهیرالاسلام فعلى) واقع بود.

 این اراضى در نقشه نجم‌‌الدوله به نام دو نفر ثبت شده است؛ شمال آن به مؤتمن الدوله و جنوب آن به مظفرالملك تعلق داشته است كه در نقشه مزبور خط مرزى بین آن دو مشخص نشده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.