اراضى عبدالله‌‌خان نواب

بخش شرقى سفارت كنونى روسیه از چند قطعه زمین و باغ كه به افراد مختلف تعلق داشت تشكیل شده بود. در اواخر عصر ناصرالدین شاه باغ امین‌‌السلطان در شمال خیابان باغ امین‌‌السلطان بود. این باغ تا حدود اداره تشخیص هویت كنونى كشیده شده بود و از این نقطه (ضلع شرقى باغ) تا خیابان پارس كنونى املاكى قرار داشت كه متعلق به دیگران بود، بدین شرح:

 در مجاورت ضلع شرقى باغ امین‌‌السلطان دو قطعه زمین بود كه قطعه شمالى‌‌اش بدون نام مالك در نقشه نجم‌‌الدوله مشخص شده است. در شرق این دو قطعه زمین در بخش شمالى قسمتى از باغ وزیر صنایع بود و در بخش جنوبى قطعه زمینى بود كه به عبدالله خان نواب تعلق داشت.

 زمین نواب از شمال به باغ وزیر صنایع، از جنوب به خیابان باغ امین‌‌السلطان، از شرق به خیابان پارس كنونى و از غرب به زمین بروسكى صاحب محدود بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.