اراضى صنیع‌‌الملك

در شمال شرقى تهران ناصرى و در جنوب شرقى دروازه دولت قطعه زمینى با نام «ورثه صنیع الملك« در نقشه نجم‌‌الدوله مشخص است كه محدوده دقیق‌‌تر آن عبارت است از: جنوب آن دو قطعه زمین متعلق به آقاخان سرتیپ و محمودخان سرتیپ بوده كه امروزه كوچه شهید مصباح در آن قرار گرفته است؛ شرق آن باغ جلال الملك كه اكنون كوچه سید على قهوه‌‌چى است؛ در شمال و غرب آن هم زمین بایرى بود كه امروز كوچه‌‌هاى سردار كبیر و مسعودى قرار دارد. در گوشه شمال غربى این زمین خیابان بى‌‌نامى قرار داشت كه كاشف نام دارد. در این قطعه زمین بدون تغییر و تقسیم امروزه شركت مخابرات منطقه‌‌اى دایر است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.