اراضى صارم‌‌الدوله

قطعه زمین نسبتاً كوچكى كه در نقشه نجم‌‌الدوله به نام ورثه صارم‌‌الدوله ثبت شده از شمال به یخچال حاجى على اكبر و اراضى بى‌‌نام، از جنوب به كوچه بى‌‌نام (آبشار شرقى = شهید شیرازى) و از شرق به خانه ابوطالب خان سرتیپ محدود بوده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.