اراضى سهام‌‌السلطنه

زمین مثلثى شكلى در گوشه شمال شرقى تهران ناصرى بوده كه سه ضلع آن عبارت بوده از، خیابان بى‌‌نام (خیابان شهید زرین خامه) در غرب آن، خیابان میان دروازه دوشان‌‌تپه و دروازه شمیران (خیابان شهید مشكى) در شمال و خیابان دروازه دوشان‌‌تپه (مجاهدین اسلام) در جنوب.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.