اراضى حاجى مرتضى قلى‌‌خان صنیع‌‌الدوله

این اراضى به شكل مستطیلى در نقشه نجم‌‌الدوله در مجاورت ضلع شرقى خیابان قزاق‌‌خانه (قوام‌‌السلطنه = سى تیر) و نیز ضلع جنوبى خیابان بى‌‌نام (جمهورى اسلامى) مشخص شده است. مستطیلى كه عرض آن از تقاطع سى تیر با جمهورى اسلامى تا حوالى كوچه شهید جلالى و طول آن از همان تقاطع تا دیوار كلیسا در خیابان سى تیر كشیده شده بود.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.