اراضى ثقه‌‌الملك

اراضى بایرى كه در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه، از شرق به خیابان دروازه یوسف‌‌آباد (حافظ) و از جنوب به خیابان امیریه (امام خمینى) و از غرب به خیابان باغ حسن آباد (خیابان استخر) محدود مى‌‌شد. از شمال به تأسیساتى از باغ حسن‌‌آباد مستوفى الممالك محدود به سه بخش تقسیم مى‌‌شد. بدین شرح:

 در گوشه جنوب غربى‌‌اش خانه و سراى مستوفى الممالك قرار داشت كه باریكه‌‌اى از حیاط خانه به صورت حرف «L» انگلیسى در ضلع شمالى خیابان امیریه و در مجاورت ضلع جنوبى قبرستان تا میدان كنونى حسن‌‌آباد كشیده مى‌‌شد.

 در مجاورت خانه مستوفى الممالك و در شرق آن قبرستانى در اواخر سلطنت رضاشاه قرار داشت كه امروز به ایستگاه آتش نشانى تبدیل شده است و بقیه این اراضى وسیع یعنى از ضلع شمالى سراى مستوفى الممالك و قبرستان تا خیابان جامى فعلى تمامى متعلق به ثقه الملك بوده كه امروز در آن‌‌ها خانه‌‌سازى شده و به بازار فروش میز و صندلى تبدیل شده است.

 در جنوب خیابان جامى (سه راه عزیزخان) قطعه زمین بزرگى وجود داشت كه به قبرستان چهارراه حسن‌‌آباد ختم مى‌‌شد. این قطعه زمین از شمال به خیابان جامى، از شرق به خیابان حافظ (یوسف‌‌آباد) و از غرب به خیابان استخر مى‌‌رسید. در قسمت جنوب  غربى كه بعداً بانك صنعتى و پس از آن قسمتى از سازمان برنامه در آن مستقر شد، سراى مستوفى‌‌الممالك بود كه بعدها به ساختمان تبدیل شد. در حاشیه شمالى این زمین محاذى خیابان جامى چندین یخچال وجود داشت كه مهمترین آن‌‌ها یخچال مستوفى‌‌الممالك بود. میان خیابان استخر و خیابان رازى جنوبى (آقا شیخ هادى) منزل چند نفر از اعاظم قرار داشت كه عبارت بودند از زمین صنیع لشكر (بزرگ‌‌ترین همه(، خانه فرهادمیرزا، خانه میرزا مهدى رئیس، خانه آقا شیخ موسى و خانه میرزا ابوالحسن‌‌خان دكتر.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.