اراضى امین‌‌الدوله

در اواخر دوره ناصرى اراضى وسیعى از زمین‌‌هاى شمال شرقى تهران ناصرى متعلق به امین‌‌الدوله بود كه در بخش اعظم آن پارك معروف خود را احداث كرد. ولى امین‌‌الدوله در آن زمان هنوز اراضى بایرى داشت كه بدون مستحدثاتى افتاده بود و در شرق پارك او قرار داشتند.

 شمال این اراضى خیابان مورب بین دروازه‌‌هاى دوشان تپه و شمیران (خیابان شهید محسن مشكى) بود و جنوب آن خیابان دروازه دوشان تپه (مجاهدین اسلام) و در شرق آن خیابان بى‌‌نام (خیابان شهید زرین خامه) قرار داشت.  رجوع کنید به پارك امین‌‌الدوله

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.