اراضى اقبال‌‌الدوله

در دوره ناصرى در ضلع شمالى خیابان امیریه (امام خمینى) و در فاصله خیابان بى‌‌نام (شیخ هادى) و خیابان باغ انگورى (ولى عصر) از شرق به غرب چهار قطعه باغ و زمین قرار داشت بدین ترتیب:

 الف) قطعه زمینى بى‌‌نام.

 ب) باغ حاجى شیخ زین‌‌العابدین.

 ج) زمین اقبال‌‌الدوله.

 د) سراى آقا.

 امروز در این اراضى ساخت و ساز شده و آثارى از حدود آن زمان باقى نمانده است.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.