ادمون دوتامپل

او فرانسوى و صاحب كتابى با نام قاجاریه است كه راجع به حكومت قاجاریه و نیز شهر تهران مطالبى بسیار سودمند دارد. این كتاب در 1873 م./ 1290 ق. در پاریس به چاپ رسید. / از صبا تا نیما، ص 236.

 هم اوست كه در كتابش آورده: «براى اولین بار (25 محرم 1253 ق./ 1837 م.) روزنامه رسمى مملكتى در دوره محمدشاه انتشار یافت كه بعدها پس از تغییراتى به صورت روزنامه رسمى به نام وقایع اتفاقیه در تهران درآمد. این روزنامه با چاپ سنگى به قطع یك ورق بزرگ از كاغذ خانبالیغ چاپ مى‌‌شد و چاپ آن چندان عالى نبود.» / میرزا تقى خان امیركبیر، ص 142، نقل از كتاب  Kadjars, P.43-44Les Edmond De Temple

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.