اداره ارزاق

از ادارات وابسته به بلدیه در تهران قدیم. مستوقى در جلد 3، صفحه 315 شرح زندگانى من راجع به اواخر دوران قاجاریه مى‌‌آورد: «بلدیه (شهردارى) تهران داراى اداراتى بود از این قرار: اداره میاه (كه قنات‌‌هاى وقفى شهر را كه در دست متولى‌‌ها بود اداره مى‌‌كرد)، اداره ارزاق، اداره ساختمان، اداره روشنایى، (كه كارش منحصر به رسیدگى به دویست شعله چراغ شهر بود) !رجوع کنید به بلدیه.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.