اختیاریه

اختیاریه در گوشه شمال غربى سلطنت آباد است. اراضى آن جزو اراضى دروس بوده و حسین آباد خوانده مى‌‌شد.

 پس از این‌‌كه غلامحسین غفارى صاحب اختیار اراضى حسین آباد را خرید، آبادى تازه را به نام خود «اختیاریه« خواند. اسدالله خان پسر مشارالملك چند تابستان را در اختیاریه گذرانده است. عبدالحسین فخرالملك معروف به «كفرى« تابستان‌‌ها را در دروس مى‌‌گذرانید و امین‌‌السلطان چند روزى مهمان او بود.

 صاحب اختیار لقب دو شخص است: یكى سلمان خان افشار كه پنج‌‌شنبه شانزدهم ماه رمضان 1309 ق. درگذشت و دیگر غلامحسین غفارى كاشانى كه هفتم ماه جمادى الاولى سال 1366 ق. (طبق برخى اسناد 1330 خ. = 1370 ق). فوت شد.

 غلامحسین خان امین خلوت (صاحب اختیار) به سال 1314 ق. وزیر دربار مظفرالدین شاه بود. / مرآت الوقایع.

 از جمله وقایع تاریخى اختیاریه، منزل ییلاقى صاحب اختیار، حضور میرزا حسن خان مستوفى در این منزل است؛ وى از این‌‌جا به امامزاده قاسم رفت و در آن‌‌جا سكته كرد.

دیگر فرمان محمدرضا پهلوى به تاریخ بیست و سوم مرداد ماه 1332 خ. دایر به انتصاب سپهبد فضل الله زاهدى به سمت نخست‌‌وزیرى و فرمان عزل دكتر مصدق از نخست‌‌وزیرى است كه این فرمان در كاخ سلطنتى كلاردشت به توشیح شاه رسید. فرمان سپهبد زاهدى در باغ مصطفى مقدم در اختیاریه سلطنت آباد به وى ابلاغ گردید.

 

 

 

اختیاریه در شرق رستم آباد و تقریباً متصل به آن است و ملك شش دانگى آقاى میرزا محمودخان قائم مقام بود. یك دانگ و نیم این ملك را خود قائم مقام وقف كرد و بقیه را صاحب اختیار خرید و به نام خود كرد. اختیاریه یك رشته قنات دارد.

 فتح الله مقدم مراغه ظفرالدوله سردار مؤید متولد 1224 خ. فرزند اسكندرخان در سال 1306 خ. در سن 82 سالگى در تهران درگذشت و در گورستان اختیاریه مدفون است. مهدى بامداد نام قدیم اختیاریه را «حسین آباد« نوشته است. / شرح رجال ایران، ج 4، ص 324؛ جغرافیاى تاریخى شمیران، ج 1، ص 6.

 «حسین آباد (اختیاریه) جزو دروس ملك عبدالحسین خان معروف به كفرى قنات مختصرى دارد و جنب سلطنت آباد است.» / خاطرات و خطرات، ص 94. ! حسین‌‌آباد.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.