ابراهیم‌‌آباد

در سال 1137 ق. بعد از كشته شدن شاه سلطان حسین، شاه طهماسب دوم به تخت شاهى نشست و از فتحعلى خان جدّ شاهان قاجار مدد طلبید و به سوى لاریجان و مازندران راند. پس از خروج وى اشرف افغان از راه قم به تهران آمد، و این شهر را در حصار گرفت. فتحعلى خان جهت پیوستن به اردوى شاه طهماسب به آبادى ابراهیم آباد تهران رسید. روزى در حوالى تهران نبردى سخت بین او و اشرف در گرفت، هنگام شب راهى لاریجان شد تا به شاه طهماسب بپیوندد. / ناسخ‌‌التواریخ، ص 7؛ مرآت البلدان، ج 1، ص 521، نقل از تهران، ص 412.

 چون سپهر و اعتمادالسلطنه هیچ‌‌كدام مشخص نكرده‌‌اند ابراهیم آبادى كه فتحعلى خان بدان رسیده كدام آبادى بوده، این مطلب كه بیانگر قدمت و اهمیت این آبادى است به شكل مستقل درج شد.سلطان حسین، شاه طهماسب دوم 

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.