آینه خانه

بسیاری‌ از كاخ‌های‌ سلطنتی‌ و عمارات رجال در گذشته آینه‌خانه داشته است. در دوره قاجار نیزاین امر متداول و مرسوم بوده است. در تهران عمارات فراوانی‌ می‌‌توان یافت كه در آن از فضایی‌ با نام آینه‌خانه استفاده شده است.

 

 

تالار آینه

 

 از ابنیه ناصری‌ عمارت سلطنتی‌ باغ سلطنت آباد است كه دارای‌ آینه‌خانه بوده است. اعتمادالسلطنه در این باره می‌‌نویسد:

 «... ناصرالدین شاه سری‌ به سلطنت آباد زده است ...به محض ملاقات تغیر فرمودند كه چرا آینه‌خانه سلطنت آباد را پاك نكرده اند. فرمودند سرایدار را چوب بزنیم، رفتم زدم.» / روزنامه خاطرات، ص 8.

 آینه‌خانه اصفهان در زمان شاه صفی‌ ساخته شد.
/ گنجینه آثار تاریخی اصفهان صص 576 - 578

 از همین دوره شعرای‌ ایرانی‌ به نام آینه‌خانه و تحسین آن برمی‌‌خوریم. / تذكره میرزا طاهر نصرآبادی، ص 58 آینهكاری.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.