آلتون

شخصی‌ به نام آلتون به نمایندگی‌ از سوی‌ یك شركت فرانسوی‌ در سال 1257خ. امتیاز راه آهن رشت - تهران را به دست آورد، اما چون دولت هزینه این كار را محاسبه نكرده بود و وام پیشنهادی‌ فرانسوی‌‌ها نیز سنگین بود، این امتیاز لغو شد. ر جوع کنید به راه آهن.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.