آقاسی بیگ

آقاسی بیگ  - فرزند آقا محسن آشتیانی بود. وی دو پسر بنامهای؛ میرزا شفیع صاحب دیوان و میرزا هادی داشت. از میرزا شفیع دوپسر بنام های؛ میرزا اسماعیل و میرزا محمود قره باقی ماند و از میرزا اسماعیل پسرش میرزا شفیع مقتدر الملک و مقتدر الملک مقتدر و از میرزا هادی میرزا موسی سه پسر بنامهای؛ 1- مشیر اکرم 2- مهدی دادور وثوق السلطنه 3- قوام السلطنه باقی ماند.

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.