آسیاب سید عبدالله خان

سید عبدالله برادر میرزا عیسی‌ وزیر و پدر سید محمد خان انتظام السلطنه و جد آقایان عبدالله ونصرالله انتظام است.

 این آسیاب در كنار باغ او واقع در خیابان امیریه انتهای‌ كوچه انتظام السلطنه بود. / المآثر و الآثار، ص 685.

استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.