آسیاب دولاب

«یكی‌ ازروزهای‌ بهار (در دوره سلطنت احمد شاه) كه حول و حوش آسیای‌ دولاب پرازسبزه ودرخت‌های‌ اطراف نهر آسیا پرازبرگ شده بود، این‌جا را برای‌ تفریح یكی‌ دو ساعته خود تعیین كرده و آبداری‌ و قبل و منقل را از پیش فرستاده بودیم ... سه نفری‌ با یك جلودار و یك پیشخدمت سوار شدیم و به آسیای‌ دولاب رفتیم. شب پیش باران آمده و هوا و سبزه‌های‌ اطراف واقعاً طرب انگیز بودند و روفرشی‌ را در سایه چند درخت كنار نهر افكنده ...»
/ شرح زندگانی من، صص 228 و 230.

 

 

 

آسیاب دستی

برچسب‌ها:
استفاده از مطالب این سایت تنها با ذکر منبع بلامانع است.